Bezpieczeństwo gospodarstw rolniczych

Bezpieczeństwo gospodarstw rolniczych w obliczu wszelkiego rodzaju zagrożeń, jest bardzo ważnym elementem działalności rolniczej. Trzeba tutaj umiejętnie zabezpieczyć mienie rolnicze, przed wszelkiego rodzaju wypadkami losowymi, takimi jak chociażby pożar czy też powódź, które mogą doszczętnie zniszczyć cały trud i wysiłek włożony w pracę na roli. Wystarczy tutaj wspomnieć chociażby pamiętną powódź z roku 1997, która doszczętnie zniszczyła wiele gospodarstw wzdłuż największych rzek naszego kraju, przy czym wielu rolników nie było wtedy zupełnie ubezpieczonych w tym zakresie, co niestety doprowadziło ich do ruiny. Trzeba tutaj także mieć na uwadze wypadki powodowane przez rolników, lub ich pracowników w czasie prowadzenia prac gospodarczych, w wyniku których poszkodowanymi są osoby trzecie, którym także należy zadośćuczynić za poniesione straty. W takich przypadkach odpowiednie ubezpieczenie jest kwestią niesamowicie istotną.

Ubezpieczenie budynków rolnych.

Jednym z ważniejszych pakietów podstawowych ubezpieczeń rolniczych jest ubezpieczenie budynków rolnych przed zagrożeniami związanymi ze zdarzeniami losowymi, takimi jak powódź lub też pożar. Dzięki takim pakietom ubezpieczeń, rolnik może czuć się o wiele bardziej bezpiecznie, toteż warto wykupić takowe pakiety ubezpieczeń rolniczych. Nie są one aż tak bardzo kosztowne, natomiast zyski płynące z ich wykupienia są wręcz ogromne. W przypadku jakichkolwiek wypadków losowych, rolnik zawsze może liczyć na odszkodowanie, które pozwoli na odbudowę zniszczonego mienia, czy też powetowanie sobie strat w plonach zniszczonych przez negatywne warunki pogodowe. Jest to więc pierwsze ubezpieczenie o którym warto pomyśleć w przypadku prowadzenia działalności rolniczej.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC dla rolników jest na chwilę obecną już obowiązkowe dla każdego z gospodarstw o powierzchni upraw przekraczającej jeden hektar. Odpowiednie przepisy reguluje tutaj ustawa z 2003 roku nakładająca obowiązek podpisania umowy ubezpieczeniowej przez każdego rolnika prowadzącego gospodarstwo o tak dużej powierzchni. Można tutaj więc powiedzieć, iż obowiązkowe OC rolnika jest w rzeczywistości dla niego bardzo korzystne, bowiem jest to ubezpieczenie, które będzie pokrywać koszty odszkodowań w przypadku kiedy w ramach prowadzenia działalności rolniczej dojdzie do wypadków w których poszkodowane będą osoby trzecie. Ponadto ubezpieczenie to obejmuje nie tylko szkody powstałe w wyniku działań samego rolnika, ale także w wyniku działania jego pracowników oraz najbliższej rodziny wykonującej prace rolnicze w gospodarstwie rolnym.

Można więc powiedzieć, iż ubezpieczenia rolnicze, zarówno te obowiązkowe jak i dobrowolne stanowią bardzo dobre zabezpieczenie przed nadmiernymi kosztami ponoszonymi przez rolnika w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych wypadków. Warto więc skorzystać z wszystkich najbardziej niezbędnych ubezpieczeń wykupując odpowiednie pakiety, co pozwoli uniknąć rolnikowi wysokich kosztów związanych z odszkodowaniami, bądź tez naprawami zniszczeń powstałych na skutek działania warunków atmosferycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *