Bezpieczeństwo pojazdów ciężarowych w ruchu drogowym

Pojazdy ciężarowe, w tym także autobusy podlegają zupełnie odmiennym zasadom eksploatacji w ruchu drogowym od pojazdów osobowych, co też zresztą wynika z zupełnie różnego poziomu zagrożenia. Kolizje drogowe i wypadki z udziałem pojazdów ciężarowych z reguły mają o wiele poważniejsze skutki niż w przypadku kolizji z udziałem pojazdów osobowych.

Wobec powyższego, każdy z właścicieli tego typu pojazdów, obowiązany jest do odpowiednio systematycznego przeprowadzania przeglądów technicznych, głównie w kwestii układu pneumatyki hamulcowej, która w tego typu pojazdach podlega najszybszemu zużywaniu się. Zobaczmy wobec tego, dlaczego tak się dzieje, i w jaki sposób można zapewnić sobie wyższy poziom bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się pojazdami ciężarowymi oraz autobusami po drogach i autostradach.

Przyczyny szybszego zużywania się pneumatyki hamulcowej w pojazdach ciężarowych.

Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, iż na przykład zaciski hamulcowe w przypadku pojazdów ciężarowych oraz autobusów, są poddawane o wiele większym obciążeniom w czasie hamowania niż ma to miejsce w przypadku pojazdów osobowych, a co za tym idzie, naturalnym jest też, że będą się one zużywać znacznie szybciej.

Drugą kwestią jest tutaj fakt, iż na zużywanie się siłowników oraz zacisków hamulcowych będzie mieć dość istotny wpływ poprawna praca osuszacza powietrza, bowiem sprężone powietrze dostarczane do tych elementów pneumatyki hamulcowej powinno zachowywać poziom wilgotności w granicach 21%. Im bardziej wilgotne powietrze dostarczymy do siłowników oraz zacisków, tym szybciej będą się one zużywać i mniej wydajnie pracować. W pewnych sytuacjach po prostu zaczną korodować, przez nadmiar wody zawartej w powietrzu, a tego należy za wszelka cenę uniknąć. Dlatego też, należy tutaj stale, systematycznie monitorować stan techniczny osuszacza powietrza, aby w razie zaistnienia jakichkolwiek jego uszkodzeń, natychmiast przeprowadzić jego naprawę.

Oszczędność w naprawie siłowników oraz zacisków.

W przypadku konieczności przeprowadzenie niezbędnych napraw, najbardziej kosztownym rozwiązaniem będzie tutaj bez wątpienia sytuacja, w której koniecznym jest wymiana elementów układu na nowe. O wiele bardziej atrakcyjnie cenowo prezentuje się tutaj regeneracja zacisków w samochodach ciężarowych, oraz regeneracja siłowników samochodowych w tego typu pojazdach.

W tym bowiem przypadku nie dość, że odsuwamy w czasie koszt związany z wymianą, to zapewniamy sobie lepszy poziom wyeksploatowania już raz zakupionych elementów, bowiem będą one eksploatowane jeszcze dłużej. Prowadzi to naturalnie do konkretnych oszczędności związanych z eksploatacją pojazdów ciężarowych oraz autobusów, a co za tym idzie, zapewnia przedsiębiorcom nieco większy komfort w kwestii kosztów eksploatacji posiadanych pojazdów, co przecież jest niezwykle istotną kwestią w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *