Czym są komórki macierzyste?

W trakcie ciąży dziecko połączone jest z matką pępowiną, w której krąży krew pępowinowa. Po porodzie pępowinę przecina się, gdy ta przestaje tętnić. Wtedy następuje jedyny moment, w którym można pobrać krew pępowinową oraz zabezpieczyć i wysłać do specjalistycznego laboratorium, w którym pobierane są z krwi komórki macierzyste. Komórki macierzyste pozyskane z krwi pępowinowej mają znaczną przewagę nad tymi pobranymi z organizmu dorosłego człowieka – są pierwotne. Ponadto mają nieograniczone możliwości pomnażania się, dlatego ich skuteczność po przeszczepie jest znacznie wyższa. Obecnie komórki macierzyste można wykorzystać w leczeniu około 80 chorób. Są one także wykorzystywane w przeszczepach autologicznych (czyli dawca przyjmuje własne komórki) oraz allogenicznych (inny biorca i inny dawca). W Polsce obecnie znajduje się kilka ośrodków, w których można wykonać przeszczep z krwi pępowinowej. Jest to możliwe we Wrocławiu, Bydgoszczy, Poznaniu, Lublinie i Krakowie. W jakich chorobach wykorzystywana jest krew pępowinowa? Są to m.in. białaczki przewlekłe, ostre białaczki, zespoły mielodysplastyczne, choroby fagocytów, nowotwory, histiocytozy, zaburzenia układu odpornościowego, nieprawidłowości płytek krwi, nieprawidłowości komórek plazmatycznych, zespoły rozrostowe układu chłonnego, inne choroby dziedziczne. Nic więc dziwnego, że coraz więcej rodziców decyduje się na pobranie krwi pępowinowej. Dla nich komórki macierzyste są często niejako pakietem bezpieczeństwa dla dziecka i dla rodziny, ponieważ z komórek mogą skorzystać również najbliżsi. W Polsce funkcjonuje już kilka banków, w których można przechowywać pobraną krew pępowinową. Dostępne są różne pakiety, od podstawowych do premium. Jest to pewien koszt, jednak można potraktować to jako ubezpieczenia dla dziecka i dla rodziny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *