efektywne utrzymanie czystej atmosfery wewnętrznej w warsztacie lakierniczym.

Każdy z właścicieli warsztatów lakierniczych działających bardzo aktywnie w branży, zdaje sobie sprawę, iż jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość świadczonych usług jest wewnętrzna czystość atmosfery roboczej. Chodzi tutaj głównie o kwestie tego, aby powietrze wewnątrz pomieszczeń lakierniczych było w jak największym stopniu oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń lotnych, które dostając się do strumienia roboczego lakieru mogą się z nim mieszać a następnie osiadać na malowanych powierzchniach, osłabiając je technologicznie , oraz wpływając negatywnie na ich estetykę. Dlatego też, tak bardzo istotną kwestią będzie zastosowanie odpowiedniego filtrowania powietrza, zarówno tego wprowadzanego do wnętrza warsztatu lakierniczego, jak i powietrza odprowadzanego na zewnątrz.

Zastosowanie odpowiedniego systemu filtracji.

Pierwszym krokiem mającym na celu wyraźne ograniczenie zanieczyszczeń lotnych wewnątrz pomieszczeń lakierniczych, jest wdrożenie odpowiedniego filtrowania na etapie wentylacji. W tym celu zarówno na wlocie powietrza, jak i na jego wylocie należy zamontować odpowiednie filtry kieszeniowe, które będą przechwytywać wszystkie zanieczyszczenia, a co za tym idzie, nie dopuszczą do przedostawania się ich do wnętrza. Chodzi tutaj głównie o wszelkiego rodzaju pył i kurz zewnętrzny, które mogłyby w negatywny sposób odbić się na jakości świadczonych usług, a to rzecz jasna będzie kwestią nadrzędną. Jeśli do wnętrza dostarczymy powietrze w jak największym zakresie oczyszczone z zabrudzeń lotnych, nie trzeba będzie podejmować żadnych dodatkowych działań, mających na celu oczyszczanie powietrza. W kwestii zaś powietrza wydalanego z warsztatu to musimy zadbać o odpowiedni filtr chemiczny, który przechwyci lotną mgiełkę lakierniczą, która przecież mogłaby stanowić poważne zagrożenie dla środowiska, wobec czego nie możemy dopuścić do jej uwalniania się z atmosfery warsztatu.

Dodatkowe oczyszczanie wewnętrzne.

Poza odpowiednią filtracją powietrza doprowadzanego do wnętrza pomieszczenia lakierni, oraz powietrza odprowadzanego, warto dodatkowo zadbać o kwestie związane z przechwytywaniem zanieczyszczeń unoszących się wewnątrz pomieszczenia podczas realizacji wszelkich prac. Chodzi nam tutaj o mgiełkę lakiernicza, ale także o kurz, który powstaje w wyniku działania człowieka. Każdy pyłek i kurz jest unoszony przez człowieka w powietrze, gdzie łączy się z mgiełka lakierniczą po czym opada na ziemie. Każde kolejne przejście pracownika w tym miejscu, będzie wznosić ku górze całe tumany kurzy wraz zanieczyszczeniami chemicznymi, a to niesie za sobą ryzyko, iż trafi do strumienia roboczego niwecząc możliwości realizacji pracy na najwyższym poziomie. Tutaj zdecydowanie największą popularnością cieszą się na chwilę obecną filtry podłogowe, które skutecznie przechwytują wszelkie zanieczyszczenia i wiążą je w swoim wnętrzu celem oddania ich do utylizacji. Generalnie rzecz ujmując, zagwarantowanie sobie dogodnych warunków do realizacji prac lakierniczych, będzie wymagać pewnych nakładów finansowych przede wszystkim w sektorze filtracji powietrza. Musimy po prostu zainwestować odpowiednio spore pieniądze w system wentylacyjny z filtrami kieszeniowymi, oraz w niezbędne filtry sufitowe, podłogowe czy też ścienne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *