Filtracja powietrza na warsztatach lakierniczych.

Realizacja prac lakierniczych w wysokiej jakości wymaga odpowiedniego przygotowania warsztatu. Kluczową kwestią jest tutaj odpowiednia filtracja powietrza. Zarówno chodzi o powietrze wtłaczane do wnętrza przez system wentylacji, jak i o powietrze które już znajduje się wewnątrz. Musimy bowiem pamiętać, iż zanieczyszczenia tworzą się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz warsztatu. Kwestią najważniejszą jest więc skuteczne ich wychwycenie, zanim przedostaną się do strefy nakładania lakieru. Jednym słowem, najistotniejsza jest tutaj odpowiednia filtracja powietrza na warsztacie. Wiąże się to oczywiście z koniecznością poniesienia pewnych kosztów, które jednakże są nieuniknione ze względu na osiągnięcie odpowiedniego poziomu jakości realizowanych prac lakierniczych.

Filtracja powietrza dostarczanego z zewnątrz.

Zdecydowanie najwięcej zanieczyszczeń do wnętrza warsztatu dostaje się z zewnątrz poprzez system wentylacji. Dlatego tez, najważniejsze będzie tutaj prawidłowe zadbanie o to, aby przechwycić wszystkie, pojawiające się w powietrzu zanieczyszczenia. W tym celu trzeba będzie zainstalować odpowiedni system wentylacji, który dodatkowo będzie posiadać odpowiednie filtry powietrza. Takie rozwiązanie pozwoli nam na skuteczne przechwycenie nawet do 80% zanieczyszczeń napływających do warsztatu z zewnątrz.

Filtracja zanieczyszczeniach pochodzenia wewnętrznego.

Poza zanieczyszczeniami pochodzenia atmosferycznego, bardzo istotne dla jakości będą także zanieczyszczenia powstające wewnątrz warsztatu. Wszelkiego rodzaju pył i kurz, pochodzący z korozji i erozji, będzie stwarzać realne zagrożenie dla jakości realizowanych prac lakierniczych. Aby pozbyć się tego typu zanieczyszczeń, stosuje się odpowiedniej jakości filtry warsztatowe. Są to między innymi filtry sufitowe dla lakiernictwa, które przechwytują unoszące się do góry zanieczyszczenia i wiążą je w swojej wewnętrznej strukturze. Poza tym, stosowane są także filtry ścienne oraz podłogowe, które pozwalają na dodatkowy wychwyt zanieczyszczeń wewnętrznych.

Kabina lakiernicza dla warsztatów lakierniczych.

Ostatecznie, jednym z ciekawszych rozwiązań, pozwalających osiągnąć maksymalnie wysoki poziom jakości realizowanych prac lakierniczych, jest inwestycja w kabinę lakierniczą. Bardzo ważną kwestią będzie tutaj inwestycja w odpowiednie wyposażenie kabin lakierniczych. Dzięki posiadaniu kabiny lakierniczej, możliwe jest osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu efektywności pracy w warsztatach. Przede wszystkim zaś, można osiągać jeszcze lepsza jakość realizowanych prac lakierniczych. Wynika to głównie z faktu tego, iż filtracja powietrza będzie realizowana niejako trzyetapowo. W pierwszej kolejności na systemie wentylacji, potem na wewnętrznych filtrach warsztatowych, a ostatecznie na filtrach w kabinie lakierniczej. W związku z powyższym, trzeba tutaj przyjąć założenie, iż inwestycja w kabinę lakierniczą, będzie jak najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla większości warsztatów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *