Instalacja igłofiltrowa i jej zastosowanie przy odwadnianiu.

Odwadnianie w branży budowlanej bardzo często realizowane będzie przy zastosowaniu instalacji igłofiltrowych. Jest to rozwiązanie o wysokim poziomie skuteczności w wielu przypadkach. Przede wszystkim jednak, instalacja igłofiltrowa będzie wykorzystywana do obniżania poziomu wody gruntowej. Sprawdza się więc głównie w przypadku prowadzenia prac ziemnych w terenie podmokłym. Tego typu rozwiązania stanowią bardzo istotny aspekt wielu inwestycji budowlanych, jak chociażby budowa dróg i autostrad. W tych bowiem przypadkach, niejednokrotnie dochodzi do konieczności prowadzenia prac w terenie podmokłym, gdzie wykopy narażone będą na regularne zalewanie.

Zasada działania instalacji igłofiltrowej.

Przede wszystkim warto tutaj przybliżyć sobie nieco bardziej zasady działania instalacji igłofiltrowych. Pozwoli nam to na skuteczniejsze wdrożenie tej technologii w konkretnych przypadkach. Instalacja igłofiltrowa będzie składać się z trzech podstawowych elementów, a będą to po kolei:

  • Agregat pompowy – serce całej instalacji. Jest odpowiedzialny za wytworzenie podciśnienia w instalacji, które umożliwi sprawne odsysanie wody gruntowej.
  • Kolektory ssawne – rury o średnicy 150-200 mm, podłączone do agregatu. Posiadają specjalnie przygotowane króćce przyłączeniowe o średnicy 63 mm (z możliwości montażu redukcji na 32 mm), do podłączenia igłofiltrów.
  • Igłofiltry – część robocza całej instalacji. Rury PCV o średnicy 32 lub 63mm, z jednej strony zakończone perforowaną częścią roboczą. Druga strona jest przyłączona do kolektorów ssawnych, za pośrednictwem których woda transportowana jest do agregatu a następnie pompowana na bezpieczną odległość.

Są to podstawowe elementy każdej instalacji igłofiltrowej. Prawidłowy ich montaż jest podstawą skutecznego obniżania poziomu wody gruntowej. Instalacja powinna być przede wszystkim w stu procentach szczelna. Tylko tak bowiem można osiągnąć stan, w którym wydajność stoi na wysokim poziomie.

Zobacz więcej na stronie igłofiltry Poznań

Montaż instalacji igłofiltrowej.

Bardzo istotną kwestią dla wydajności i skuteczności odwadniania będzie prawidłowy montaż instalacji. W tym przypadku kluczową kwestią jest odpowiednie zagłębienie igłofiltrów. Powinny one być zamontowane na głębokości co najmniej pół metra większej niż planowana głębokość prowadzenia prac ziemnych. Kolejne igłofiltry powinny być montowane w odstępie pół metra od siebie. W przypadku mniej intensywnego napływu wody, odległość ta może zostać zwiększona do jednego metra. Istotne jest tutaj także obciążenie agregatu ilością igłofiltrów. Każdy agregat przeznaczony do współpracy z instalacją igłofiltrową, będzie pod tym względem odpowiednio opisany. W większości przypadków będą one obsługiwać do 50 igłofiltrów o średnicy 32mm i 25 o średnicy 63mm. Podłączenie większej ilości igłofiltrów będzie skutkować obniżeniem wydajności. Możliwe jest jednak zastosowanie większej ilości igłofiltrów i również agregatów, toteż w długości ostawiania zapory wodnej w gruncie, nie będziemy mieć praktycznie żadnych ograniczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *