Jak przygotować bezpieczne pomieszczenie akumulatorowni?

Pomieszczenie akumulatorowni to w wielu obiektach przemysłowych, przede wszystkim produkcyjnych i magazynowych, jedno z ważniejszych pomieszczeń. Za jego pomocą realizowany jest bowiem proces ładowania akumulatorów do wykorzystywanych na tego typu obiektach wózków widłowych. Oczywiście sam proces nie jest w stu procentach bezpieczny, toteż należy podjąć stosowne zabezpieczenia, aby ładowanie baterii nie powodowało zagrożenia dla pracujących na obiekcie pracowników. Trzeba będzie zadbać przede wszystkim o wychwytywanie nadmiernego stężenia wodoru, który jest gazem bardzo niebezpiecznym, w niekontrolowanych warunkach.

Przede wszystkim jest to gaz bardzo łatwopalny, oraz wybuchowy (w mieszaninach z powietrzem), wobec czego zabezpieczenia powinny być tutaj jak najbardziej profesjonalne. Kluczowa oczywiście będzie prawidłowo zrealizowana detekcja wodoru, aby wychwytać sytuacje, w których stężenie wodoru jest w pomieszczeniu akumulatorowni nazbyt wysokie, i należy podejmować działania zabezpieczające.

Zagrożenia związane z nadmiernym stężeniem wodoru w pomieszczeniu akumulatorowni.

Oczywiście najważniejsze na tego typu obiektach powinno zawsze być bezpieczeństwo pracowników, a co za tym idzie, należy wdrażać wszystkie niezbędne rozwiązania, wpływające na jego poziom. Detekcja wodoru w pomieszczeniu akumulatorowni jest jednym z nich, bowiem gaz ten stwarzać będzie zarówno zagrożenie pożarowe jak i wybuchowe. Musimy więc tak przygotować pomieszczenie akumulatorowni, aby ewentualne zagrożenia związane ze stężeniem wodoru, były natychmiast wychwytywane oraz minimalizowane.

Systemy zabezpieczeń w pomieszczeniu akumulatorowni.

Jak już wspomnieliśmy, kluczową rolę w tego typu pomieszczeniach, ze względów bezpieczeństwa będzie odgrywać detekcja wodoru. Są to specjalne czujniki, które zapewniają wychwytywanie nadmiernego stężenia konkretnego gazu, w tym przypadku oczywiście wodoru. Ich pomiary są następnie analizowane przez centralkę alarmową, która realizuje najważniejsze procesy w tym zakresie. Przede wszystkim uruchamia sygnały ostrzegawcze dla pracowników, aby wiedzieli iż mają do czynienia z sytuacją zagrożenia pożarowego czy też wybuchowego. Następnie uruchamia w pomieszczeniu akumulatorowni system wentylacji mechanicznej, w celu pozbycia się wodoru z wnętrza. Jednocześnie odcina dopływ prądu do prostowników, celem wyeliminowania ewentualnego zapłony wodoru.

Są to podstawowe działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa na całym obiekcie. Dzięki wdrożeniu tego typu rozwiązań, pomieszczenie akumulatorowni będzie na pewno bezpieczne, i zagwarantuje możliwość sprawnego i bezpiecznego ładowania akumulatorów do posiadanych w firmie wózków widłowych i innych. W przypadku zaś braku odpowiednich zabezpieczeń, niestety może dochodzić do częstych przerw w pracy, jak również do wypadków, których przyczyną będzie właśnie brak prawidłowo zrealizowanych zabezpieczeń na obiekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *