nauka jezykow

Klasyfikacja zdolności językowej – od A1 do C2 – o co chodzi?

Poszukując pracy niejednokrotnie możemy spotkać się z wymaganiami dotyczącymi znajomości języka angielskiego, które opisane są tajemniczymi symbolami, takimi jak A1, B2 czy C2. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się co oznaczają – nie musisz robić tego dłużej. Wyjaśniamy znaczenie tajemniczych skrótów.

Symbole te to nic innego jak jeden z najpopularniejszych systemów klasyfikacji zdolności językowej znany jako Skala Rady Europy (ang. Common European Framework of Reference). Klasyfikacja ta rozróżnia 6 poziomów znajomości języka. Poszczególne poziomy są potwierdzane uzyskaniem certyfikatu. Otrzymać możemy je w wielu miejscach. A przygotować do nich mogą chociażby kursy języka angielskiego od ESKK.

Posługiwanie się tą skalą jest niezwykle popularne w całej Europie. Wykorzystują ją firmy poszukujące kandydatów, wydawnictwa edukacyjne, instytucje zajmujące się kształceniem językowym. Dzięki temu, że skala ta jest taka sama dla całej Europy, jest bardzo miarodajna i rzetelna.

Przyjrzyjmy się nieco bardziej tej skali i postarajmy się rozwinąć nic nie mówiące skróty. Warto zacząć od tego, że cała Skala Rady Europy to sześć poziomów biegłości językowej, które możemy podzielić na trzy grupy. Prezentują się one następująco:

Początkujący:

A1 – Beginner

A2 – Pre-Intermediate

Średniozaawansowany:

B1 – Intermediate

B2 – Upper-Intermediate

Zaawansowany:

C1 – Advanced

C2 – Proficient

By osiągnąć każdy z poziomów osoba ubiegająca się o certyfikat musi wykazać się konkretnymi umiejętnościami. Przyjrzyjmy się im pokrótce.

Poziomy A

Poziom A1 to znajomość języka w stopniu podstawowym. Osoba, która go posiada potrafi między innymi przedstawiać siebie i innych, używać potocznych słów, formułować pytania z zakresu życia prywatnego i udzielać na nie podstawowych odpowiedzi.

Jeśli chcemy osiągnąć poziom A2 musimy radzić sobie w rozmowach podczas codziennych, życiowych sytuacji, umieć opowiedzieć o swoim pochodzeniu czy też rozumieć wypowiedzi w języku obcym, które dotyczą codziennego życia i jego spraw.

Poziomy B

Kolejny poziom to B1. Osoba, która chce go zdobyć musi radzić sobie w codziennych sytuacjach komunikacyjnych, skonstruować prostą ustną wypowiedź, opisywać zdarzenia, swoje marzenia lub plany. Jej zasób słownictwa powinien obejmować większość słów i zwrotów używanych w mowie codziennej. B2 to poziom, którego uzyskanie wymaga szczegółowych i przejrzystych wypowiedzi ustnych oraz pisemnych oraz uzasadniania swoich poglądów i opinii.

Poziomy C

Jeśli zaś marzymy o poziomie zaawansowanym musimy zdawać sobie sprawę, że na poziom C1 składają się wymagania takie jak rozumienie trudnych tekstów, posługiwanie się językiem nie tylko w kontaktach prywatnych, ale również w celach edukacyjnych czy zawodowych. Poziom C2 to konieczność płynnego wyrażania swoich myśli, umiejętność streszczania tekstów pisanych oraz wypowiedzi ustnych a także łatwość w rozumieniu tego co słyszymy lub czytamy w obcym języku.

Podsumowując, posiadając stopień C2 możemy zawojować świat – oznacza on bowiem naprawdę biegłą znajomość języka angielskiego. Warto więc dążyć do jego uzyskania. Tym bardziej, że z odpowiednimi kursami to wcale nie musi być trudne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *