jak-odbywa-sie-kosztorysowanie-robot-budowlanych

Kosztorysowanie robót budowlanych – jak to się robi?

Kosztorysowanie jest jedną kluczowych czynności podczas przygotowań do realizacji inwestycji. Określenie kosztów prowadzenia projektu budowlanego pozwala na lepsze planowanie wydatków i kontrolę nad nimi.

Kosztorysy są sporządzane zarówno przez inwestorów inwestycji, jak i przez wykonawców. Inwestor jako strona wykładająca pieniądze, musi wiedzieć jak wysokie będą koszty przeprowadzenia inwestycji. To pozwala na zaplanowanie budżetowania czy ewentualne zdobycie środków zewnętrznych. Wykonawca natomiast jako strona bezpośrednio realizująca inwestycję musi przedstawić ofertę, czyli cenę po jakiej zobowiązuje się pracować. W większości przypadków to cena jest jedynym lub najważniejszym kryterium wyboru wykonawcy, więc musi on skalkulować planowane prace bardzo roztropnie i z duża uwagą.

Zarówno strona inwestorska i wykonawcza do swoich działań kosztorysowych mogą wykorzystywać odpowiednie oprogramowanie. Programy do kosztorysowania dostępne na polskim rynku pozwalają na obliczanie wartości kosztorysów w sposób szczegółowy lub uproszczony, a to właśnie z tych sposobów korzystają strony uczestniczące w postępowaniu inwestycyjnym. Program kosztorysowy Norma PRO umożliwia dodatkowo przygotowanie specyficznego kosztorysu w kalkulacji FIDIC, co jest przydatne podczas prowadzenia dużych inwestycji np. z dofinansowaniem unijnym.

Jakie jeszcze funkcje popularnych programów kosztorysowych ułatwiają kosztorysowanie? Większość programów tego typu udostępnia bazy katalogowe zawierające normy pracy. To ogromna pomoc dla kosztorysanta, który nie musi samodzielnie określać zużycia np. materiałów, nie musi też osobno dokupywać wydawnictw katalogowych mając je bezpośrednio w programie. Dodatkowo programy kosztorysowe współpracują z wydawanymi co kwartał bazami cen robót budowlanych. Cenniki wśród których popularnością wyróżnia się Sekocenbud, pozwalają na szybką automatyczna wycenę dokumentu. Takie bazy cen udostępniane są na płytach CD z których można je wyeksportować do programu. Co ciekawe producenci programów również wydają własne cenniki zintegrowane z samymi programami kosztorysowymi. Tak jest w przypadku programów Norma i cennika Intercenbud. Dzięki integracji możliwe jest pobieranie cen do programu z Internetu.

Kosztorysowanie nie jest proste. Programy kosztorysowe sprawiają, że jest wygodniejsze. Wiedzy praktycznej program nie zastąpi, ale czas jaki trzeba przeznaczyć na wykonanie kalkulacji na pewno pozwoli oszczędzić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *