Materiały geosyntetyczne stosowane w budownictwie.

Współczesne budownictwo techniczne, przede wszystkim zaś drogowe oraz kolejowe, potrzebuje coraz to bardziej nowoczesnych technologii, które pozwolą realizować inwestycje na jeszcze wyższym poziomie jakościowym. Głównie chodzi tutaj o trwałość i wytrzymałość realizowanych prac. Aby to osiągnąć, należy zastosować najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, głównie w zakresie materiałowym. Jednymi zaś z najlepszych materiałów, jakie obecnie możemy zastosować podczas budowy dróg, czy też torowisk, są profesjonalne geosyntetyki. Jest to bardzo szeroka grupa materiałów syntetycznych, wytwarzanych przede wszystkim z włókiem poliestrowych czy też polimerowych, których wdrożenie przynosi realne korzyści z punktu widzenia trwałości i parametrów technicznych.

Czym są materiały geosyntetyczne?

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, geosyntetyki, to nowoczesne materiały budowlane, wytwarzane przede wszystkim z włókien polimerowych oraz poliestrowych. Łączone ze sobą są poprzez stosowanie różnych technologii, jak chociażby zgrzewanie czy też igłowanie. Ze względu na zastosowane materiały i technologie ich łączenia, możemy wyróżnić wiele różnorodnych materiałów geosyntetycznych. Najczęściej spotykane są wszelkiego rodzaju geowłókniny, stosowane głównie w zakresie zbrojenia i stabilizacji podłoża. Spotkać się możemy także z materiałami takimi jak geosiatki, Geokraty, maty antyerozyjne, geowłókniny i geotkaniny. Ostatecznie, w wyniku łączenia ze sobą różnych geosyntetyków, powstają geokompozyty, łączące w sobie zalety kilku różnych materiałów geosyntetycznych.

Reasumując, profesjonalne geosyntetyki to bardzo dobre i nowoczesne materiały, których zastosowanie w branży budowlanej niesie konkretne korzyści. Warto mieć to na względzie podczas samego już projektowania różnorodnych prac z zakresu budownictwa technicznego.

Korzyści płynące z zastosowania geosyntetyków.

Do najważniejszych korzyści płynących z zastosowania materiałów geosyntetycznych w budownictwie należy bez wątpienie zaliczyć diametralne podniesienie trwałości realizowanych konstrukcji. Wzrasta ich odporność i wytrzymałość na obciążenia eksploatacyjne, skutkiem czego, nowo budowane drogi, autostrady czy też linie kolejowe są trwalsze i nie wymagają tak szybko prac remontowych. Poprzez podniesienie kosztów budowy związane z zastosowaniem geosyntetyków, rzeczywiście pojawiają się oszczędności związane ze zwiększonym poziomem trwałości.

Oczywiście profesjonalne geosyntetyki, będą stosowane także w wielu innych sytuacjach. Na przykład przy zbrojeniu stromych zboczy wzdłuż dróg i linii kolejowych. Stosowane są także przy zabezpieczaniu stromych skarp i brzegów rzek, jezior, czy też sztucznych cieków i zbiorników wodnych. Generalnie, ich zastosowanie w budownictwie jest bardzo szerokie, a korzyści płynące z ich wdrożenia wystarczająco duże, aby było to działaniem jak najbardziej opłacalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *