Nowoczesne brykieciarki do produkcji brykietu z trocin.

Współcześnie, coraz większe znaczenie w sektorze energetycznym odgrywać będą materiały opałowe o charakterystyce ekologicznej. Szczególnie dotyczyć to będzie ogrzewania domów i mieszkań, bowiem to tutaj generujemy największe zanieczyszczenia środowiska. Poprzez wdrożenie skutecznych rozwiązań w tym zakresie, możliwe będzie osiągnięcie lepszego poziomu ogrzewania. Co najważniejsze zaś, będziemy mogli znacznie zredukować poziom zanieczyszczenia środowiska. Wobec tego warto jednak zainwestować w nowoczesne brykieciarki do wytwarzania brykietu drzewnego. Dzięki takiej inwestycji, duże ilości odpadów drzewnych, wiórów i trocin, będą skutecznie przerobione na ekologiczny brykiet z trocin.

Przygotowanie produkcji brykietu.

Przede wszystkim, zacząć trzeba tutaj od prawidłowego przygotowania pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych. Należy zadbać o to, aby były one suche, zaizolowane przed wilgocią i wentylowane. Będziemy musieli zadbać o trzy pomieszczenia w podstawowym zakresie. Będą to:

  • Magazyn trocin – w którym zmagazynujemy materiał wsadowy. Powinno być starannie zabezpieczone przed wilgocią. Najlepiej, jeśli zapewnimy sobie dodatkową możliwość suszenia trocin.
  • Pomieszczenie produkcyjne – gdzie będą ustawione wszystkie brykieciarki. Tutaj także powinniśmy zadbać o wentylację i zabezpieczenie przed wilgocią.
  • Magazyn brykietu – gdzie będziemy składować gotowy brykiet z trocin przed jego sprzedażą. Warto zadbać o to, aby mieć możliwość jego suszenia. Im mniejszy poziom wilgotności gotowego brykietu osiągniemy, tym większa będzie wartość opałowa brykietu.

Są to trzy podstawowe elementy całej infrastruktury niezbędnej do produkcji brykietu. Ich przygotowanie wiązań się będzie ze sporymi nakładami finansowymi. Jednakże w stosunkowo krótkim czasie powinny się one zwrócić.

Inwestycja w brykieciarki.

Osobnym zagadnieniem będą tutaj brykieciarki, czyli maszyny do przetwarzania odpadów drzewnych w brykiet. Powinny to być maszyny jak najbardziej nowoczesne. Gwarantujące możliwość maksymalnego zagęszczenia struktury drzewa. Dzięki czemu osiągniemy wysoki poziom wartości opałowej, przy małej objętości brykietu. dobrze sprasowany i przede wszystkim suchy brykiet, będzie gwarantować najlepsze parametry spalania. Jest to w zasadzie kwestią najważniejszą. W przeciwnym razie, będzie się on rozpadać podczas magazynowania jak i podczas spalania. Tak samo negatywnie na spalanie wpływać będzie wilgotność. Chodzi tutaj o to, iż przy wysokim poziomie wilgotności brykietu drzewnego, będziemy marnować energię cieplną na odparowanie wody. jest to nieekonomiczne. Dodatkowo zaś, parująca woda będzie prowadzić do korodowania elementów stalowych kotła czy też przewodów kominowych. Dlatego też, brykiet drzewny, powinien być jak najbardziej suchy, aby osiągnąć maksymalnie dobre parametry spalania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *