Nowoczesne projekty i realizacje akumulatorowni.

Przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni, która będzie bezpieczna w toku eksploatacji, jest zajęciem stosunkowo wymagającym. Trzeba tutaj zwrócić szczególną uwagę na kwestię tego, iż w trakcie ładowania baterii trakcyjnych, zawsze może dojść do wycieku. Stwarza to zagrożenie dla pracowników, którzy mogą się zatruć szkodliwymi oparami. W przypadku nadmiernego stężenia wodoru w atmosferze wewnętrznej, może także dojść do wybuchu, co również jest poważnym zagrożeniem. W związku z powyższym należy tutaj bardzo starannie podejść do kwestii przygotowania pomieszczenia akumulatorowni. Obecnie przygotowywane projekty i realizacje akumulatorowni, stanowią bardzo dobre rozwiązania technologiczne, zarówno z punktu widzenia efektywności ładowania, jak i bezpieczeństwa obsługi.

Projekty i realizacje akumulatorowni a poziom ich bezpieczeństwa

Przede wszystkim chodzi tutaj o to, iż nowoczesne projekty i realizacje akumulatorowni zapewniają nam wysoki poziom bezpieczeństwa podczas ładowania baterii trakcyjnych. Są one bowiem prawidłowo przygotowane pod kątem utrzymania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Wyposażenie pomieszczeń tego typu nakierowane jest na minimalizację zagrożeń, pojawiających się w toku ładowania baterii trakcyjnych. A trzeba tutaj zdawać sobie sprawę z tego, iż może dojść do rozszczelnienia, w wyniku którego pojawiają się zagrożenia zatruciem i zagrożenia wybuchowe. Trzeba więc przeciwdziałać poprzez odpowiednie zabezpieczenie pomieszczenia akumulatorowni. Przede wszystkim powinno to być odrębne pomieszczenie. Pozwala nam to na montaż dobrego systemu wentylacji połączonego z systemem detekcji wodoru. Dzięki temu, w chwili pojawienia się nadmiernego stężenia wodoru w akumulatorowni, automatycznie uruchamiany jest system wentylacji na 100%. Zapewnia nam to pełne bezpieczeństwo w tym zakresie i nie dopuszcza do zagrożenia wybuchem czy tez zatruciem pracowników.

Dodatkowe zabezpieczenia i wyposażenie akumulatorowni.

Istotną kwestią jest także pozostałe wyposażenie akumulatorowni. Przeglądając najnowsze projekty i realizacje akumulatorowni, możemy zauważyć, iż większość z nich jest wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia. Przede wszystkim znajdziemy tam systemy detekcji wodoru. Jest to najczęściej ulatniający się gaz, który stanowi zagrożenie wybuchowe jak również może przyczynić się do zatrucia pracowników. Ponadto, nowoczesne realizacje akumulatorowni przewidują następujące aspekty związane z bezpieczeństwem:

  • Wyłożenie podłóg i ścian materiałem kwasoodpornym – na wypadek poważnego wycieku płynu z baterii trakcyjnych.
  • Doprowadzenie bieżącej wody
  • Montaż bezpiecznej, nie iskrzącej instalacji oświetlenia
  • Wdrożenie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia na obiekcie.
  • Wyposażenie w wózki na baterie trakcyjne, które posiadają dodatkowe wanny ze stali kwasoodpornej – zabezpieczają one przed wyciekiem kwasu, jak również usprawniają przeładunek baterii z wózków jezdniowych do ładowania.

Generalnie rzecz więc ujmując, trzeba zwrócić uwagę na kwestię konieczności poniesienia stosunkowo sporych kosztów związanych z zabezpieczeniem akumulatorowni. Tylko w taki sposób możliwe będzie osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas ładowania baterii trakcyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *