zarządca nieruchomości

Obowiązki zarządcy nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami jest to wykonywanie wszystkich czynności koniecznych do utrzymania nieruchomości w niepogorszonym stanie. Zazwyczaj zarządzaniem nieruchomości zajmuje się zarządca specjalnie wynajęty do tego zadania.

Zarządzanie jest to również administrowanie nieruchomościami, o czym również warto pamiętać. Osoba lub firma (np. Maxus Administracja)  zarządzająca ma bardzo trudne zadanie do wykonania. Musi ona planować i dokonywać wszelkich potrzebnych remontów takiej nieruchomości, jak również zbierać na to fundusze. Osoba taka, wspólnie z właścicielami mieszkań w nieruchomości ustala wysokość koniecznego funduszu remontowego, dzięki któremu następnie są wykonywane wszelkie remonty. Do obowiązków takiej osoby należy również ściąganie zaległości od osób, które nie wywiązuję się terminowością. Zarządzanie nieruchomością polega również na zatrudnieniu wszystkich potrzebnych osób, które o taką nieruchomość muszą dbać.

Tak więc zarządca zatrudnia firmę sprzątającą, inspektora budowlanego, osobę do wykonywania drobnych napraw na nieruchomości, ekipę budowlaną i inne osoby, które są w danym momencie potrzebne na nieruchomości. Oprócz tego osoba taka musi zajmować się finansami nieruchomości. W tym celu konieczna jest również do zatrudnienia księgowa, jeżeli zarządca samodzielnie nie potrafi takiej funkcji pełnić. Zarządca musi się tak naprawdę z wszystkiego rozliczać, ponieważ tylko wtedy właściciele maja pewność, że nie bierze tych pieniędzy sobie.

Sama praca zarządcy jest bardzo trudną pracą wymagającą od osób wykonujących ten zawód posiadania ogromnej wiedzy, jak również cierpliwości. Jak wiadomo praca z ludźmi nie jest niczym prostym z pewnością. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to zazwyczaj obwinia się o to bezpośrednio zarządce, mimo że nie zawsze jest to wina tej osoby. Zawód ten jest bardzo trudnym zawodem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *