Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie rolników

Rolnicy prowadzący gospodarstwa powinni pamiętać o tym, aby wykupić odpowiednie ubezpieczenia. Dla niektórych z nich będą to ubezpieczenia obowiązkowe, dla innych zaś w pełni dobrowolne. Jeśli chodzi o obowiązkowe to mamy tutaj podstawę prawną, którą jest Ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). Zgodnie z jej zapisami część rolników będzie obowiązana do posiadania ubezpieczenia budynków rolnych, oraz ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego.

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie rolników?

Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej ustawy pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze będą podlegać tylko rolnicy więksi. Dokładniej rzecz ujmując, należy tutaj prowadzić gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni upraw rolnych przekraczającej jeden hektar. Do tego należy przynajmniej w części opłacać podatek rolny. W takich okolicznościach, rolnik będzie musiał co roku wykupić OC gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie zabudowań gospodarczych. Jest to bardzo korzystne, mimo iż obowiązkowe. Dzięki posiadanym ubezpieczeniom, nawet w sytuacji kryzysowej, takiej jak powódź, poszczególni rolnicy będą zabezpieczeni. Będą mieli odpowiednie fundusze na pokrycie strat i odbudowę zniszczeń. Tym bardziej iż obowiązkowe ubezpieczenie zabudowań gospodarczych będzie tutaj obejmować wiele przypadków. Będą to m.in.: osunięcia się ziemi, powodzie, ulewy, nawałnice, wichury, huragany, pożar, gradobicie, a nawet upadek samolotu na teren gospodarstwa. Jest to więc dość kompleksowa ochrona, która zapewnia zabezpieczenie zabudowy gospodarskiej przed wieloma potencjalnymi zagrożeniami.

Pozostałe ubezpieczenie rolnicze

Dla pozostałych rolników, czyli przede wszystkim tych mniejszych będzie to dobrowolne ubezpieczenie rolników. Aczkolwiek trzeba tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż w wielu przypadkach koniecznością jest także wykupienie innych zakresów ubezpieczenia. Bardzo ważne będzie posiadanie ubezpieczenia OC dla posiadanych pojazdów rolnych poruszających się po drogach publicznych. W przypadku zaś korzystania z dopłat bezpośrednich, obowiązkiem będzie wykupienie ubezpieczenia obejmującego co najmniej 50% posiadanych upraw rolnych. Jednym słowem nawet dobrowolne ubezpieczenie rolników będzie możliwe. Do tego zaś dochodzą jeszcze inne obowiązki ubezpieczeniowe rolników, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Jest to bardzo ważne, bowiem nie tylko podnosi poziom zabezpieczenia gospodarstwa na różne okoliczności, ale także gwarantuje rolnikowi pełen spokój podczas prowadzenia prac rolnych. W razie jakichkolwiek zdarzeń losowych, można będzie liczyć na wsparcie ze strony ubezpieczalni, co będzie gwarancją bezpieczeństwa dla danego rolnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *