Oszczędności w lokalu gastronomicznym.

Prowadzenie lokalu gastronomicznego to nie tylko przygotowywanie posiłków i ich wydawanie. To także ciągłe ponoszenie kosztów związanych z eksploatacją urządzeń gastronomicznych, wśród których do zdecydowanie najpoważniejszych należy zaliczyć koszty energii elektrycznej. W wielu też przypadkach właściciele lokali nie zdają sobie nawet sprawy z tego, iż ponoszą koszty zupełnie niepotrzebne, wynikające z przekraczania współczynnika mocy, które ma miejsce w przypadku, kiedy odbiornikami prądu są w dużej mierze urządzenia wyposażone w silniki elektryczny lub też inne aparaty o indukcyjnym charakterze odbioru. Możliwe jest jednak zaoszczędzenie na stratach wynikających z tego tytułu poprzez kompensację mocy biernej.

Czym jest kompensacja mocy biernej?

Aby ograniczyć przekraczanie współczynnika mocy, należy zastosować w układzie elektrycznym kompensację mocy biernej. W tym celu do obwodu włączane są baterie kondensatorów, które są automatycznie dołączane i odłączane od układu w celu uzyskania kompensacji zgodnej z nastawieniem regulatora. Do najważniejszych zalet kompensacji mocy biernej należy tutaj zaliczyć:

  • Wzrost jakości funkcjonowania układów elektroenergetycznych.
  • Ograniczenie opłat za bierną energię elektryczną, wynikających z przekraczania współczynnika mocy.
  • Ograniczenie kosztów energii czynnej (zamienianej na pracę urządzeń elektrycznych) na poziomie 2-5%.
  • Poprawa jakości energii elektrycznej.

Jednym słowem wdrożenie do swoich układów w zakładach gastronomicznych układów kompensacji mocy biernej jest rozwiązaniem pozwalającym na wyraźne ograniczenie kosztów energii elektrycznej, co może w perspektywie dłuższego czasu przynieść całkiem pokaźne oszczędności. W przypadku instalacji o mocy 40 kW, inwestycja w układ kompensacji mocy biernej zwróci się już w ciągu pierwszego roku, a następnie zacznie generować konkretne zyski.

Wykonania układu kompensacji mocy biernej.

Oczywiście, aby kompensacja mocy biernej mogła odnieść zamierzone efekty, układ powinien być przede wszystkim prawidłowo wykonany. Wiąże się to z koniecznością poniesienia pewnych kosztów, gdyż zarówno przygotowanie całego układu, jak i jego elementy będą w tym przypadku dość kosztowne. Co więcej, trzeba będzie tego typu prace zlecić profesjonalistom, którzy będą w stanie skutecznie przygotować wszystkie kwestie i zagwarantować prawidłowe działanie całego układu. Najlepszym i zarazem najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zlecenie przygotowania układu zewnętrznej firmie elektrycznej, która przeprowadza tego typu działania i posiada w tym zakresie odpowiednie doświadczenie. W przypadku jakichkolwiek niedociągnięć lub też błędów, niestety efekty mogą być wprost przeciwne, a to z kolei przełoży się na podwyższenie zamiast obniżenie kosztów, toteż nie warto do tego typu działań podchodzić samodzielnie. Tym bardziej, iż przy tak wysokich mocach prądu dostarczanych przez zakład energetyczny, bardzo łatwo o doprowadzenie do poważniejszych wypadków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *