Prawidłowe podejście do procesu odwadniania

Proces przeprowadzania odwodnień jest stosunkowo skomplikowany, zaś w zależności od okoliczności będziemy tutaj musieli korzystać z zupełnie innych technologii. W przypadku osuszania terenów podmokłych, nie będziemy mogli zastosować tradycyjnych pomp zatapialnych, bowiem te przeznaczone są tylko i wyłącznie do prowadzenia prac z wodą zalegającą w zbiorniku, zaś w takich okolicznościach trzeba ją z gruntu odessać, za pośrednictwem systemu igłofiltrów. Jest to jednocześnie druga technologia odwodnieniowa, stosowana właśnie w przypadku kiedy mamy do czynienia z terenami podmokłymi na których terenie prowadzone będą prace ziemne. Warto tutaj jednak określić sobie zakres stosowania obydwu technologii odwodnień, aby bardzo dobrze wiedzieć, która będzie optymalna w jakim przypadku.

Odwadnianie tradycyjnie przy pomocy pomp zatapialnych.

Jest to najczęściej spotykana technologia odwodnień, dzięki której możemy dość szybko i skutecznie pozbyć się wody zgromadzonej w danym zbiorniku, na przykład w wykopach budowlanych, dzięki czemu możliwe będzie kontynuowanie prac nawet w przypadku kiedy wykopy są zalane poprzez wodę pochodzenia atmosferycznego, lub też wodę pochodzącą z uszkodzonych rur wodno kanalizacyjnych. Tutaj wystarczy odpowiednio dobraną pompę wrzucić do wody, oraz odprowadzić wąż na odpowiednią odległość aby przeprowadzić cały, gotowy proces odwadniania, a co za tym idzie, można powiedzieć, iż odwadnianie poprzez pompy zatapialne będzie tutaj kwestią zdecydowanie najprostszą i najłatwiejszą do zastosowania.

Odwadnianie za pomocą zestawów igłofiltrowych.

Jest to bardziej wymagająca technologia i jednocześnie bardziej kosztowna, przeznaczona przede wszystkim do zastosowania w przypadku odwodnień terenów podmokłych na których będziemy mieli do czynienia z dość wysokim poziomem wód gruntowych. W tej technologii wprowadzamy do gleby igłofiltry na poziom około pół metra niższy niż planowany poziom obniżenia wody gruntowej, a następnie łączymy wszystkie igłofiltry za pośrednictwem kolektora ssącego z agregatem pompowym, który zapewnia odsysanie wody z igłofiltrów i transportowanie jej na bezpieczna odległość. W wyniku tego działania cały teren prowadzenia prac ziemnych będzie odpowiednio osuszony, dzięki czemu będziemy mogli przystąpić do prowadzenia prac ziemnych. Co prawda cena igłofiltra jest tutaj dość wygórowana, niemniej jednak skuteczność tej metody odwadniania należy do tych zdecydowanie najlepszych, a co za tym idzie, warto z niej skorzystać szczególnie w przypadku kiedy mamy do czynienia z dość mocno podmokłymi terenami.

Słowem zakończenia

Reasumując, trzeba tutaj powiedzieć, iż obydwie technologie odwadniania maja swoje odpowiednie zastosowanie, niemniej jednak w zależności od okoliczności będziemy wykorzystywać tę, która będzie w danym przypadku skuteczna. Każda jest zaś skuteczna w odpowiednich przypadkach, a co za tym idzie, nie należy tutaj żadnej z nich negować ani faworyzować drugiej, bowiem w innych okolicznościach może się sytuacja odwrócić i to dość diametralnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *