Systemy UV do utwardzania klejów.

Utwardzanie klejów promieniowaniem UV, staje się coraz bardziej popularne w licznych branżach przemysłowych. Dzieje się tak głównie dlatego, iż jest to technologia zapewniająca bardzo dobre efekty klejenia. Pozwala osiągnąć spoinę o dobrych parametrach technicznej, jak również charakteryzuje się jeszcze innymi zaletami. Warto tutaj także wspomnieć, iż technologa ta, pozwala nam na jej stosowanie w przemyśle medycznym, czy tez optycznym. Bardzo często jest także stosowana w branży elektronicznej, elektrotechnicznej, jak i motoryzacyjnej. Jest to więc technologia klejenia stosunkowo popularna, o dobrych zaletach, której stosowanie staje się regularnie coraz bardziej popularne.

Zalety stosowania klejów utwardzanych promieniowaniem UV.

Przede wszystkim, trzeba tutaj zwrócić uwagę, iż technologie o których mowa, cieszą się spora ilością zalet. Zastosowanie klejów utwardzanych promieniowaniem UV jest w wielu przypadkach przemysłowych rozwiązaniem wręcz idealnym. Pozwala na sprawne i szybkie łączenie ze sobą elementów trwałą i solidną spoiną. Najważniejszymi zaletami tego typu technologii będą tutaj następujące kwestie:

  • Osiągnięcie trwałego i solidnego łączenia ze sobą elementów.
  • Relatywnie niskie koszty jednostkowe wykonania spoiny
  • Bardzo krótki czas utwardzania kleju – ok. 10-40 sekund w zależności od zastosowanego kleju oraz wielkości spoiny
  • Długi okres żywotności kleju – od aplikacji kleju do koniecznego utwardzenia, może upłynąć nawet 60 minut. Pozwala to na swobodne manipulowanie klejonymi przedmiotami i ewentualne korygowanie ich wzajemnego położenia.
  • Możliwość łatwego wdrożenia technologii na przemysłowe linie produkcyjne.

Mamy tutaj więc do czynienia z dość dobrymi zaletami w sporej ilości. Można więc stwierdzić, iż jest to bardzo dobra technologia łączenia ze sobą różnorodnych elementów, charakteryzująca się dobrymi właściwościami i przystępną ceną wdrożenia. Obecnie nawet największe, przemysłowe lampy i systemy UV stosowane do utwardzania tego typu spoin, stają się regularnie coraz bardziej przystępne do zakupu.

Zastosowanie klejów utwardzanych promieniowaniem UV.

Warto sobie także powiedzieć, nieco więcej o samym zastosowaniu tego typu technologii klejenia, bowiem jest ono stosunkowo szerokie. Przede wszystkim, kleje utwardzane promieniowaniem UV, znajdują swoje zastosowanie w branżach elektronicznych i elektrotechnicznych. Jest to jednakże technologia na tyle dobra, iż wykorzystywana będzie także przy produkcji sprzętu medycznego, czy też optycznego. To fakt, iż dobry promiennik UV dla przemysłu będzie wiązać się z koniecznością poniesienia sporych kosztów. Niemniej jednak wdrożenie w przedsiębiorstwach tego typu rozwiązań, ostatecznie przyczyni się do obniżenia kosztów produkcji, a jednocześnie do zwiększenia jakości produkcji. Będzie to jak najbardziej korzystnie wpływać na przyszłe dochody przedsiębiorstwa, wobec czego należy takie rozwiązania traktować, jako inwestycje o dobrych perspektywach dochodowych na przyszłość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *