Wybór ubezpieczenia dla rolnika

Gospodarstwa rolne działające na terenie Polski, podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenia. Oczywiście nie wszystkie, tylko te, które spełniają przesłanki wyszczególnione w ustawie. Mowa tutaj o Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.). Jest ona jedyną i wiążącą podstawą prawną jeśli chodzi o konieczność wykupienia ubezpieczenia OC dla rolnika, oraz ubezpieczenia budynków rolnych. Kluczową rolą jest tutaj jednak właściwy wybór ubezpieczenia dla rolnika. Wynika to z faktu tego, iż wspomniana ustawa, nakłada obowiązek wykupienia polisy, ale nie wskazuje konkretnego ubezpieczyciela.

Czy wybór ubezpieczenia dla rolnika można przeprowadzić niewłaściwie?

Oczywiście. Dokładnie tak samo jak dokonywanie każdego innego wyboru, tak też i tutaj można popełnić błędy. Wybierając ubezpieczenie OC dla rolnika, powinniśmy skupić się nie na tym, aby było jak najtańsze, ale raczej na tym, aby spełniało ono wymagania danego rolnika. Musimy bowiem pamiętać, iż każde gospodarstwo rolne będzie prowadzić inną działalność. Toteż zupełnie inny zakres ubezpieczenia będzie adekwatny do danej działalności rolnej. Trzeba tutaj więc dołożyć wszelkich starań do tego, aby wybór ubezpieczenia dla rolnika został przeprowadzony w oparciu o wcześniejsze analizy zapotrzebowania na produkty ubezpieczeniowe. Trzeb oszacować zakres ryzyka wystąpienia poszczególnych zdarzeń i w stosunku do tego szacunku wybrać właściwą ofertę ubezpieczalni.

Jak kształtują się koszty ubezpieczenia OC dla rolnika?

Ceny ubezpieczenia OC rolniczego będą stosunkowo zróżnicowane. Niemniej jednak orientacyjnie można przyjąć założenie, iż nie są one wygórowane. Przykładowo możemy wskazać, iż cena za ubezpieczenie OC rolnika z gospodarstwem o powierzchni 3,4 ha wynosi obecnie 100 PLN rocznie. Jest to więc kwota stosunkowo niewygórowana, w zamian za gwarancję wypłaty ewentualnych świadczeń na rzecz osób poszkodowanych w trakcie prowadzenia działalności rolnej.

Kogo obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Zgodnie z przywołaną wcześniej ustawą, pod obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolników podlegają rolnicy którzy:

  • Prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1 ha
  • W całości lub w części opłacają podatek rolny.

Z czego wynika dość jasno, iż mniejsze gospodarstwa nie muszą (choć mogą) wykupywać ubezpieczenia OC.
Co ważne, warto tutaj podkreślić, iż pod klasyczne ubezpieczenie OC dla rolnika, podlegają także pojazdy wolnobieżne. Tutaj może to być na przykład kombajn, na który nie trzeba będzie wykupywać dodatkowego ubezpieczenia w zgodzie z prawem o ruchu drogowym.

Czy można nie wykupić ubezpieczenia OC?

Oczywiście można nie wykupić, niemniej jednak z tego tytułu można zostać pociągniętym do odpowiedzialności. W razie kontroli, na rolnika podlegającego pod obowiązkowe ubezpieczenia, który takowej polisy nie wykupi, może zostać nałożona nawet grzywna.

Jak wybrać właściwe ubezpieczenie OC dla rolnika?

Tak jak już wspomnieliśmy, wybór ubezpieczenia dla rolnika, powinien uwzględniać rodzaj prowadzonej działalności oraz występujące zagrożenia. Niektóre gospodarstwa będą mieć większe ryzyko wystąpienia tego typu zdarzeń. Dlatego też, w ich przypadku warto wykupić droższą polisę o szerszym zakresie działania. W innych przypadkach, wystarczającym rozwiązaniem będzie polisa najtańsza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *