Zabezpieczenie gospodarstwa rolnego.

Działalność rolnicza to stosunkowo ciężki kawałek chleba. Nie dość że trzeba tutaj starannie zarządzać całym gospodarstwem, posiadać ogromną wiedzę w zakresie rolnictwa, to jeszcze do tego w pierwszej kolejności ponieść bardzo duże koszty, związane z uruchomieniem gospodarstwa. Przecież same grunty rolne i zabudowania rolnicze kosztują majątek, a do tego należy jeszcze doliczyć koszty związane z zakupem maszyn i urządzeń. Jednym słowem trzeba dysponować ogromnymi wręcz pieniędzmi, aby rozruszać gospodarstwo i skutecznie je prowadzić. Głupotą byłoby więc nie ubezpieczenie całego dobytku. Tym bardziej, iż pieniądze z tym związane są diametralnie mniejsze niż w przypadku ponoszenia kosztów związanych z odpowiedzialnością cywilną, czy też kosztów odbudowy zabudowań, czy tez usuwania zniszczeń.

Obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników.

Warto tutaj jednakże wspomnieć, iż zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r., gospodarstwa o powierzchni przekraczającej jeden hektar, tego typu ubezpieczenie muszą wykupić obowiązkowo. Gospodarstwa mniejsze, czy też Spółdzielnie Rolnicze, Koła Rolnicze, oraz spółki prowadzące działalność rolną, są z tego typu ubezpieczeń zwolnione. Mniejsze gospodarstwa mogą skorzystać z dobrowolnych ubezpieczeń rolniczych, z pozostałe podmioty podlegają ubezpieczeniom na mocy odrębnych przepisów. Musimy więc pamiętać, iż ubezpieczenie gospodarstw rolnych będzie w wielu przypadkach kwestia jak najbardziej obowiązkową. Obowiązek zaś powstaje w momencie objęcia gospodarstwa we władanie.

Gdzie wykupić polisę?

Aby wykupić polisę, należy przede wszystkim znaleźć solidną ubezpieczalnię, która będzie w stanie zaoferować nam warunki bardzo korzystne i dopasowane do naszych potrzeb. Wiadomym przecież jest, iż każde gospodarstwo będzie charakteryzować się zupełnie innymi potrzeb iwami w tym zakresie, co wynika z różnych zagrożeń, na jakie są narażone. Niezależnie jednak od potrzeb obowiązkowe OC rolników wykupione w ubezpieczalni, będzie ważne przez jeden rok kalendarzowy. Nie ma tutaj także obowiązku kontynuowania ubezpieczenia w jednej i tej samej ubezpieczalni. Możliwe jest dowolne ich zmienianie, bowiem ustawodawca od rolnika wymaga tylko tego aby był ubezpieczony, żeby w razie jakichkolwiek przypadkowych zdarzeń, gospodarstwo nie musiało samodzielne ponosić związanych z tym kosztów.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, można tutaj przyjąć założenie, iż wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, dostosowane do charakteru działalności danego gospodarstwa, będzie jak najbardziej istotnym punktem w tej branży. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę, iż wszelkiego rodzaju klęski żywiołowe zdarzają się dość często, a to wymusza konieczność zabezpieczenia się na tę okoliczność. Generalnie rzecz więc ujmując, nie powinniśmy szukać sposobów na ominięcie tego obowiązku, tylko sumiennie ponosić co roku koszty związane z ubezpieczeniem, aby w razie jakichkolwiek zdarzeń losowych mieć gwarancję wypłaty odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *